http://www.shopconverses.com/giay-converse http://www.shopconverses.com/giay-converse-nu http://www.shopconverses.com/giay-converse-nam http://sieuthihangnhapkhau.net/danh-muc-san-pham/thuoc-giam-can/ http://sieuthihangnhapkhau.net/danh-muc-san-pham/collagen-c/ http://sieuthihangnhapkhau.net/danh-muc-san-pham/thuoc-moc-toc-biotin/ http://pato.vn/my-pham/mu-trom.html http://pato.vn/dinh-duong-hang-hieu/nuskin-my-pham-nuskin.html http://pato.vn/thuc-pham-chuc-nang/an-cung-nguu-hoang-hoan.html đèn cảm ứng công tắc hẹn giờ chống trộm hồng ngoại  
  Home Shipping Contact  
Home
Shipping
Contact
Search
Search by products
Search News
Link website
Online Support
Export
Export
Ex
exp
Export AC
  Vietnamese English
Tấm.../ Chi tiết/ list hàng
Tấm.../ Chi tiết/ list hàng
 

  Cập nhật ngày hôm nay

* Tấm 430/ BA/2B/No4/HL

- Size 0.3 0.4 tới 3.0mm x 600mm tới 1200mm x 1200mm tới 2400mm

- Khối lượng còn : 98MT

* Tấm 304// BA/2B/No4/HL/K4/K8

- Size 0.3 0.4 tới 3.0mm x 100mm tới 1200mm x 2000mm tới 2400mm

- Khối lượng còn : 48MT

- Hàng Tấm 304 - Châu Âu  

      

MÃ HÀNG

KÍCH THƯỚC (mm)

      ĐỘ BÓNG  

TRỌNG LƯỢNG Net Weight /Kg

TRỌNG LƯỢNG Gross Weight /Kg

Ghi chú

DÀY

RỘNG

DÀI

HN

0.5

1000

2000

 BA/PVC 

1,544

1,582

 

HN

0.5

1250

2646

 2B/No4/PVC 

1,292

1,326

 

HN

0.5

1250

2646

 2B/No4/PVC 

996

1,024

 

HN

0.5

1250

2646

 2B/No4/PVC 

1,136

1,166

 

HN

0.6

1250

2500

 2B/No4/PVC 

1,470

1,500

 

HN

0.6

1250

1920

 2B/No4/PVC 

1,124

1,146

 

HN

0.6

1250

1700

 2B/No4/PVC 

1,192

1,218

 

HN

0.7

1250

3000

 2B/No4/PVC 

1,918

1,970

 

HN

0.7

1250

2050

 2B/No4/PVC 

1,940

1,986

 

HN

0.7

1000

3000

 2B/No4/PVC 

2,614

2,642

 

HN

0.8

1500

3000

 2B/No4/PVC 

1,752

1,798

 

HN

1

1250

2500

 2B/No4/PVC 

898

926

 

HN

1

1500

4000

 2B/No4/PVC 

1,720

1,770

 

 

Tổng

19,596

20,054

 

 

Đang cập nhật

 

 
Home
Export
Nutural
Stock Lists
Coil
Sheet
Prime Sheet
Other
 
Statistics
Visitors
 
  Home About Us Products Shipping Contact  
VIETNOX CORPORATION 
Address: No. 30 Dai Tu Str., Dai Kim, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam
Phone : (84-4) 3641 0169 - 35401057 - 35401058
Fax      : (84-4) 3641 0170
Email  : sales@vietnox.com
Website: www.vietnox.com